Polski Deutsch English Deutsch English Polski English Polski Deutsch
Powrót na stronę główną
Old news

05.08.2014

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W  dniu  5 sierpnia 2104 roku prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości. Podstawowym celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 roku, która przewiduje szereg uproszczeń.
                                                                           
Uproszczenia polegają na  umożliwieniu jednostkom mikro sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (bilans z informacjami uzupełniającymi oraz rachunek zysków i strat), a także na zwolnieniu z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre z tych danych zostaną przez te jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.
 
Zmiany wprowadzone do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości dotyczą m.in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji legalnej jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (jeśli skorzystają z któregokolwiek uproszczenia dotyczącego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności), określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro, podania zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla tychże jednostek, zwolnienia ich z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.
 
Nowelizacja zaczęła obowiązywać od 5 września br., zatem jednostki mikro będą mogły stosować zmiany w sprawozdaniach finansowych za 2014 rok.

 

15.05.2014

 

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości

W dniu 15 maja 2014 roku opublikowany został nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności". Pełna treść standardu.

 

17.04.2014

 

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe

W dniu 17 kwietnia zorganizowaliśmy wspólnie z Francuską Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce CCIFP oraz Kancelarią SDZ LEGAL SCHINDHELM śniadanie biznesowe. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówiliśmy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców.

Szczegółowy program.

 

24.02.2014

 

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości

W dniu 20 lutego 2014 roku opublikowany został nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 "Działalność Deweloperska". Pełna treść standardu

 

 

5.02.2014

Finanse firmy w sytuacji kryzysowej

 

15 stycznia 2014 roku w siedzibie CCIFP w Warszawie odbyło się seminarium "Finanse firmy w sytuacji kryzysowej". Seminarium zorganizowane zostało przez AVANTA Audit oraz Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową CCIFP.

 

07.10.2013

Cykl publikacji dotyczących prac związanych z zamknięciem roku finansowego oraz przygotowaniem sprawozdań finansowych

 

Wraz z portalem QBusiness.pl rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów związanych z zamknięciem roku finansowego i przygotowaniem sprawozdań finansowych. 1 artykuł "Konieczność stosowania pełnej rachunkowości według polskiej ustawy o rachunkowości" dostępny jest pod niniejszym linkiem.

 

01.10.2013

Nowy Partner w AVANTA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 października 2013 roku do grona Partnerów AVANTA Auditors & Advisors dołączył Pan Witold Czyż.

 

Witold Czyż jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 

W latach 2005-2012 Witold Czyż był partnerem w Ernst & Young, odpowiedzialnym za realizację usług doradczych z zakresu finansów i rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych dla największych polskich przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarki (telekomunikacja, logistyka, handel hurtowy i detaliczny, nowe technologie, produkcja)  oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Witold Czyż posiada doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w projektach IPO oraz pozyskiwania finansowania dłużnego na polskim i międzynarodowych rynkach finansowych. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu i projektowaniu systemów kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej jak również efektywności procesów finansowo-księgowych oraz wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

Jesteśmy przekonani, że akces Witolda Czyża do grona Wspólników AVANTA Auditors & Advisors pozwoli na uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty usług.
 
Równocześnie wierzymy, że będzie stanowić on dla Państwa – naszych Klientów i Partnerów Biznesowych – potwierdzenie stałego dążenia do zapewnienia Państwu obsługi i współpracy z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych.

  

01.07.2013

Nowy Partner w AVANTA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 lipca 2013 roku do grona Wspólników AVANTA Auditors & Advisors dołączyła Pani Ewa Kowalczuk.

 

W latach 1993-2013 Ewa Kowalczuk związana była z międzynarodową firmą doradczą Ernst&Young, gdzie od roku 2001 piastowała stanowisko Partnera, a w latach 2005-2013 kierowała działem audytu we Wrocławiu.
 
Ewa Kowalczuk posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i badaniu sprawozdań finansowych dla podmiotów krajowych oraz inwestorów zagranicznych. Specjalizuje się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.
 
Jesteśmy przekonani, że akces Ewy Kowalczuk do grona Wspólników AVANTA Auditors & Advisors pozwoli na uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty usług.
 
Równocześnie wierzymy, że będzie stanowić on dla Państwa – naszych Klientów i Partnerów Biznesowych – potwierdzenie stałego dążenia do zapewnienia Państwu obsługi i współpracy z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych.

 

06.06.2013

Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez AVANTA Audit oraz Piekielnik & Partnerzy : "Prawne, bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania firm w Polsce i Niemczech. Nie daj się zaskoczyć". Szkolenie odbędzie się 16 października 2013 roku we Wrocławiu.

Szczegółowy program znajduje się pod poniższym linkiem.

 

05.06.2013

Tradycyjny letni grill w Opolu

11 czerwca 2013 w ogrodzie Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu odbędzie się tradycyjny letni grill. AVANTA jest sponsorem tego wydarzenia.

 

29.05.2013

Projekt nowego standardu rachunkowości: „Sprawozdanie z działalności”

W maju 2013 roku Komitet Standardów Rachunkowości opublikował projekt nowego krajowego standardu rachunkowości nr 8 „Sprawozdanie z działalności”.

Treść projektu znajduje się pod poniższym linkiem.

 

11.04.2013

Przedstawiciele AVANTA wezmą udział w charakterze prelegentów w "VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM ZARZĄDÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH".

Szczeóły znajdują się pod poniższym linkiem.

 

14.04.2013

Projekt nowego międzynarodowego standardu rachunkowości: „Instrumenty Finansowe: Oczekiwane Straty Kredytowe”

7 marca 2013 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała projekt standardu "Instrumenty Finansowe: Oczekiwane Straty Kredytowe" (ED/2013/3), będący oczekiwaną od dłuższego czasu propozycją zmian w zakresie ujmowania utraty wartości aktywów finansowych. Projekt ten stanowi część projektowanego standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe, który ma zastąpić MSR 39 Instrumenty Finansowe: Ujmowanie i Wycena, po opracowaniu i zatwierdzeniu wszystkich faz standardu.

 

19.03.2013

Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na cykl szkoleń „Sprawozdawczość finansowa i najnowsze zmiany w podatkach bez tajemnic”. Szczegółowy program znajduje się pod poniższym linkiem.

 

02.01.2013

Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenie współorganizowane przez TaxFin.pl "Porównanie prawa polskiego i niemieckiego - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe". Szkolenie odbędzie się 21 marca 2013 roku we Wrocławiu.

 

03.09.2012

Spotkanie regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

AVANTA będzie organizować wspólnie z Polsko-Niemiecką Izba Przemysłowo-Handlową oraz DZ Bankiem spotkanie regionalne w dniu 09.10.2012. Temat prezentacji AVANTA: "Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności gospodarczej".

Więcej informacji pod znajdą Państwo na stronach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.en.avanta-audit.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ